ஞாயிறு, 20 ஜூலை, 2014

சிகரம்: தேன் கிண்ணம் - நாளை நீ மன்னவன்

வணக்கம் வலைத்தள வாசகர்களே! உங்களை மீண்டும் சந்திப்பதில் பெரு மகிழ்ச்சி. என் நெஞ்சம் தொட்ட காலத்தை வென்ற பாடலொன்றுடன் உங்களை சந்திக்கிறேன் .

சிரித்தது போதும் சிந்தியுங்கள் 
என்னை திறமை இருந்தால் சந்தியுங்கள் 
கலைத்துறை என்னை கண்டதில்லை
அதை கண்டவர் யாரும் சொன்னதில்லை
நாளை நீ மன்னவன் 
இந்த நாளில் நீ மாணவன் [நாளை]
ஞானதீபம் நாம் ஏற்றலாம் 
நல்ல பாதை நாம் காட்டலாம் [ ஞான]
 
முழுமையாகப் படிக்க:

சிகரம்: தேன் கிண்ணம் - நாளை நீ மன்னவன்:

5 கருத்துகள்: