தொடர்புகளுக்கு

கையடக்கத் தொலை பேசி : +94786616445
மின்னஞ்சல் : sigarambharathi@gmail.com
                              sigaram1@outlook.com
google plus இல் சிகரம்பாரதி , Twitter இல் newsigaram , Facebook இல் Sigaram Bharathi   மற்றும் சிகரம்பாரதி மூலமும் இணைந்து கொள்ள முடியும். வலைத்தளத்தின் பக்கப் பட்டியில் "அஞ்சல் பெட்டி" இணைப்பின் ஊடாகவும் [மின்னஞ்சல் மற்றும் வேறு எந்தக் கணக்குகளும் தேவை இல்லை] செய்தி / ஆலோசனைகளை அனுப்ப முடியும்.

இப்படிக்கு,
அன்புடன்

சிகரம்பாரதி.

No comments:

Post a Comment